Fem chefer till framtiden

2013 startade Trafikverket Framtidsprogrammet. En idé med uppgift att fånga fem av de klarast lysande stjärnorna i Sverige och förvandla dem till chefer på Trafikverket. Fem talanger anställdes och rör sig snabbt mot toppen med uppgiften att bygga morgondagens samhälle. Nu ska ytterligare fem talanger anställas och påbörja en liknande resa. För de som väljs ut och anställs är framtiden ljus.

Den 3 december är sista dagen för din ansökan. Tick tack tick tack.Trafikverkets uppdrag är att bidra till samhällets utveckling. Samtidigt förväntas arbetet vara en förebild för hur jordens människor ska röra sig i framtiden. Att skapa förutsättningar för alla att ta sig fram smidigt, grönt och tryggt är en vision som är lika viktig som utmanande. Andra frågor du kommer att ställas inför är:

  • Hur förverkligar vi nollvisionen om 0 döda eller allvarligt skadade i trafiken?
  • Vad är ekologisk hållbarhet, när precis allt dras till sin spets?
  • Hur driver man något som omsätter 55 miljarder?

Tillsammans med en direktör på högsta nivå skräddarsys din karriär efter din bakgrund. Tanken är att du snabbt ska få en förståelse för vad det innebär att vara med och leda något spännande men samtidigt komplext.


Varför Trafikverket?

Dostojevskij sa någon gång att allt man behöver göra för att bryta ner en människa är att göra hennes arbete meningslöst. Nu säger vi inte att andra arbeten är meningslösa men vi vill understryka att det vi gör på Trafikverket är bestående. Målen är långsiktiga och de du i förlängningen rapporterar till är aldrig några aktieägare. Det är Mohammed 45, Karin 23, Lisa 2 eller någon annan av Sveriges snart 10 miljoner invånare.


Utmaningen

Vi ansvarar för all vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart med investeringar i allt från Citybanan till Europas största rederi. Det innebär en komplexitet som vi hoppas ska tilltala dig. Hur ser den framtida staden ut? Hur kan godstransporter bli så smarta som möjligt? Hur ska tågen komma fram i tid? Hur kan det bli lättare att cykla?

Sist men inte minst är det här ett jobb som berör. Människor kommer helt enkelt bry sig om vad du gör, inte gör eller borde göra. De kommer skriva insändare, prata med varandra på fester och vräka ur sig ros och ris. Det kan man välja att se som ett problem eller som motivation. Du hajar.

Vi vill att du har en högskoleexamen och att du arbetat något år efter den. Det är bra om du drivit ett eget företag, varit engagerad i en ideell organisation, haft en framträdande position i universitetsvärlden eller i politiken. Har du dessutom arbetat eller studerat utomlands, gått en ledarutbildning eller tagit en dubbelexamen är det extra bra.


Ansök


Din framtida chef

Caroline Ottosson
(Chef för Trafikledning, ställföreträdande generaldirektör)

Varför ska man jobba för Trafikverket?
För att vi skapar nytta för medborgare och näringsliv varje dag, året runt. För att vi sätter mångfald och jämställdhet i fokus. För att vi investerar i både ledarskap och medarbetarskap. För att det finns många utvecklingsmöjligheter. För att vi gör varandra bra i vardagen.

Anna Lundman
(Chef för Underhåll)

Varför ska man jobba för Trafikverket?
För att man får vara delaktig i utvecklingen av allt från elvägar till en ny modern höghastighetsjärnväg samtidigt som man deltar i utvecklingen av ett hållbart transportsystem.

Johan Bill
(Chef för Stora projekt)

Varför ska man jobba för Trafikverket?
Det är bara här du kan vara med och skriva svensk infrastrukturhistoria!  Det är vi som ska se till att Nordens första höghastighetsjärnväg byggs, vi som inför ett EU-gemensamt signalsystem i hela järnvägssystemet, och vi som jobbar med bro- och tunnelbyggen som är gigantiska.

Eva Nygren
(Chef för Investering)

Varför ska man jobba för Trafikverket?
Transporter är viktigt för hela samhället och för ett exportberoende land som Sverige är det viktigt också i ett internationellt perspektiv. Det finns många möjligheter inom Trafikverket med flera internationella kontakter både på europeisk och global nivå.

Stefan Engdahl
(Chef för Samhälle)

Varför ska man jobba för Trafikverket?
För möjligheten att utveckla ett effektivt transportsystem som är hållbart, hälsosamt och säkert. Detta är en av vår tids största utmaningar och ytterst avgörande för Sveriges utveckling.