FÖRSTA ÅRET
Vi söker nu de första kandidaterna till FRAMTIDS-programmet. För de fem som väljs ut väntar en snabb och spännande framtid som, på kort tid, ska leda till de allra högsta positionerna på Trafikverket.

Förutom svårslagna karriärmöjligheter erbjuder vi möjligheten att lära känna fyra lika motiverade och högpresterande medresenärer. En spännande lagtillhörighet och ett starkt nätverk kommer alltså på köpet.

Eftersom resan mot toppen kan ta nästan vilka vägar som helst över hela världen, är det bara det första året
av tillsvidareanställningen som är någotsånär spikat.

Året skräddarsys efter din bakgrund och i förhållande till de uppgifter du tar dig an. Syftet är att du under året ska få en förståelse för vad det innebär att arbeta på hög nivå inom en av Sveriges största myndigheter.

Tillsammans med Generaldirektören och för dig utvalda Verksamhetsområdeschefer kastas du in i Trafikverkets väsentligaste utmaningar.

Exempel på frågeställningar du kommer att ställas inför direkt och arbeta med är:

- Hur driver man något som omsätter 55 miljarder?

- Hur skapar man en marknad som hittills varit till för få aktörer?

- Vad är hållbarhet, när precis allt dras till sin spets?

- Hur ska svensk samhällsplanering fortsätta vara en förebild för världen?

- Hur ska världens människor röra sig i framtiden?

KRAV

- Masterutbildning

- Engagemang vid sidan av studierna som visar på goda ledaregenskaper. Kan vara allt ifrån eget företagande eller engagemang i en ideell organisation till en framträdande position inom universitetsvärlden eller inom politiken.

MERITERANDE

- Dubbelexamen – i alla olika inriktningar

- Ledarutbildning

- Internationell utbildning eller arbetslivserfarenhet

OM DIG

- Ett resultatorienterat driv

- En välkomnande attityd mot såväl komplexa/strategiska frågor som operativa/detaljerade

- En vilja att med en ödmjukhet mot uppgiften bidra till samhällsutvecklingen

GENERALDIREKTÖREN HAR ORDET
Varje dags görs över 13 miljoner resor i Sverige. Till det kommer godstransporterna, drygt 90 miljarder ton-kilometer årligen. Hisnande  siffror, som växer år för år och som ställer allt högre krav på robust och tillförlitlig infrastruktur.

Var kommer nya samhällen att uppstå, och nuvarande samhällen att växa vidare? Var kommer vi att leva och arbeta? Hur kommer vi att vilja ta oss till jobb, dagis, skola och fritidsaktiviteter? Vilket gods kommer att behöva transporteras, mellan vilka orter, och hur?
Det här är frågor som präglar oss i allt det vi gör, vi på Trafikverket. För vi ser oss som samhällsutvecklare, med ena benet stadigt i framtiden. Vårt uppdrag är att omsätta behoven i konkreta planerings-, byggnads- och
underhållsåtgärder -  på 5, 10 och 20 års sikt! Det kräver kompetenta, välutbildade medarbetare, och det har vi. Men vi behöver också fylla på med ny, vass kompetens.

Därför söker vi dig som inom vårt framtidsprogram vill toppa allt du gjort hittills, och som är beredd att satsa hårt för att snabbt nå riktigt högt. I gengäld lovar vi att satsa lika hårt på dig, utifrån just din kompetens och erfarenhet.

Vi på Trafikverket har en resa framför oss. En resa mot framtiden.  Välkommen med!

Gunnar Malm
Generaldirektör, Trafikverket
FILM
OM TRAFIKVERKET
2010 startades Trafikverket med uppgiften att långsiktigt planera transportsystemet i Sverige och ansvara för byggandet, driften och underhållet av statliga vägar och järnvägar.

Idag är Trafikverket en myndighet som ser till helheten för alla resenärer och trafikanter inom väg, järnväg, godstrafik, luft- och sjöfart. Förutom att ta hand om dagens utmaningar handlar arbetet lika mycket
om att förutse morgondagens behov. Målet är att skapa ett så optimalt transportsystem som möjligt för medborgarna och näringslivet i hela landet, utan att någonsin försumma miljö, säkerhet eller hälsa.

Som ett led i ambitionen att utveckla och utvecklas startas nu FRAMTIDS-programmet. Tanken är att Trafikverket därigenom ska kunna fortsätta knyta till sig personer med förmåga att verka i stora och komplexa
sammanhang över tid, utan att tappa fokus. Något som alltså ska gynna hela samhället.

På Trafikverket arbetar omkring 6 200 personer inom 150 olika yrken, spridda över hela Sverige.
www.trafikverket.se kan du läsa mer om verksamheten och utmaningarna.